вт
 • 8
 • ср
 • 9
 • чт
 • 10
 • пт
 • 11
 • сб
 • 12
 • вс
 • 13
 • пн
 • 14
 • вт
 • 15
 • ср
 • 16
 • чт
 • 17
 • пт
 • 18
 • сб
 • 19
 • вс
 • 20
 • пн
 • 21
 • вт
 • 22
 • ср
 • 23
 • чт
 • 24
 • пт
 • 25
 • сб
 • 26
 • вс
 • 27
 • пн
 • 28
 • вт
 • 29
 • ср
 • 30
 • чт
 • 1
 • пт
 • 2
 • сб
 • 3
 • вс
 • 4
 • пн
 • 5
 • вт
 • 6
 • ср
 • 7
 • чт
 • 8
 • пт
 • 9
 • І гордість, і захист

  Натия Мчедлишвили
  патентовед патентно-юридического агентства "Дубинский & Ошарова"
  13 августа 2019 16:40
  893
  Партнер проекта: "Дубинський & Ошарова"

  Натия Мчедлішвілі про реєстрацію географічних зазначень та переваги для виробників і вплив на розвиток України.

  Механізм захищених географічних зазначень уже давно та успішно використовується в світі для захисту національних виробників, підтримання конкурентоспроможності продукції, розвитку туризму та країни в цілому. Family Office разом з партнером – патентно-юридичною агенцією “Дубинський & Ошарова” – спробує розібратися, що таке географічні зазначення та як це може допомогти Україні в просуванні своїх автентичних товарів на світових ринках, зважаючи на наявність усіх необхідних для цього факторів, зокрема унікальних властивостей та історичних традицій.

  Географічне зазначення – це особливе позначення, яке свідчить про певні унікальні властивості чи характеристики, репутацію, високу якість, певну сировину або традиційне виробництво, які можуть бути притаманні лише тому товару, який походить із зазначеного географічного регіону.

  Cистема охорони, підтримки та популяризації географічних зазначень доволі розвинута на міжнародному рівні. Коли йдеться про географічні зазначення, які можуть бути зареєстровані в Україні, Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» наводить досить заплутані визначення термінів, а саме: виділяє назву місця походження товару («назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором») та географічне зазначення походження товару («будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора»), які разом об’єднані поняттям «кваліфіковане зазначення походження товару» (КЗПТ). Також Закон містить перелік умов для надання правової охорони та перелік осіб, які мають право на реєстрацію зазначення та отримання дозволу на його використання.

  У чому ж полягають переваги реєстрації географічних зазначень? Насамперед йдеться про дієвий інструмент не тільки для просування товарів на внутрішньому та міжнародному ринках, підвищення конкурентоспроможності, а й захисту товарів від підробок та недобросовісної конкуренції. Важливою складовою цієї багаторівневої системи є підтримка регіональних виробників та місцевих громад. Для споживача наявність на товарі спеціальної позначки означає підтвердження його оригінальності та автентичності, гарантію якості і дотримання правильної рецептури чи технології.

  Як географічне позначення можуть охоронятися харчові продукти, напої, сільськогосподарські продукти, текстильні та інші ремесленні вироби, художні твори тощо. Відповідно до Закону право на реєстрацію КЗПТ мають особи чи групи осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, чиї особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики пов’язані з цим географічним місцем; асоціації споживачів; установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць. У свою чергу, право одержати дозвіл на використання зареєстрованого КЗПТ мають виробники, які в географічному місці, зазначеному в зареєстрованому КЗПТ, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що зазначені у зареєстрованому КЗПТ. Таким чином, величезне розмаїття традиційних рецептур і технологій, а також репутація, пов’язана з ними, можуть бути збережені та задокументовані.

  Досвід країн ЄС свідчить, що продукти і вироби, марковані як географічне позначення, створюють окремий «нішевий» сегмент на ринку, залучають споживачів до використання не тільки конкретних товарів, а й визначених регіонів в цілому.

  На сьогодні ця галузь привертає до себе чимало уваги, адже в рамках виконання зобов’язань відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС Україна має гармонізувати своє законодавство щодо географічних зазначень з європейським та забезпечити належний рівень правової охорони для географічних зазначень ЄС. Іншим важливим завданням є осучаснення вже існуючої системи та створення нової дієвої системи географічних зазначень, яка б стимулювала та підтримувала внутрішній ринок традиційної продукції.

  У вересні 2017 року було створено проект ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень», який діє спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку України, бізнес-асоціаціями та асоціаціями споживачів. На початку 2019 року було оголошено, що Мінагрополітики було затверджено перелік пріоритетних географічних зазначень для подальшої реєстрації, серед яких – назви місця походження товару «Шабський», «Ялпуг» (для вина), «Гуцульська овеча бриндзя», «Херсонський кавун», «Мелітопольська черешня» та географічні зазначення походження товару «Карпатський мед», «Закарпаття» (для вина), «Білгород-Дністровський» (для вина).

  Наведені процеси мають стимулювати підвищення рівня свідомості споживача, його обізнаності не тільки про традиційні національні продукти та вироби, а й про імпортовані, створення спеціалізованих асоціацій виробників та споживачів, розвиток гастрономічного туризму для регіонів, які виробляють відповідну продукцію, та розширення переліку охоронюваних географічних зазначень.